Potwierdź, że nie jegpksteś royatbotem. Rolyvzwiązać równanie